Prin colaboratorii nostri, va oferim solutii complete pentru:

  • Clinici si cabinete medicale private
  • Laboratoare de analize medicale
  • Centre de imagistica medicala
  • Ambulator spital

Aplicaţiile destinate spitalelor sunt aplicaţii multimodulare complexe de tip HIS ce permit monitorizarea şi optimizarea fluxurilor de lucru de la înregistrarea pacientului şi până la externarea acestuia. Totodată, înregistrarea tuturor operaţiilor monitorizate de aplicaţii în diverse secţii şi a consumabilelor folosite în cadrul actului medical pemite furnizarea de rapoarte detaliate, utile deciziilor managementului.

Organizarea şi funcţionarea policlinicilor impune, ca cerinţă de bază pentru o aplicaţie informatică destinată acestor insituţii, programarea vizitelor pentru fiecare cabinet. Astfel, prezenţa unor facilităţi performante de management a programărilor asociate cu funcţii de bază privind înregistrarea pacienţilor şi evidenţa vizitelor pentru fiecare cabinet se regăsesc în nucleul aplicaţiilor dezvoltate pentru policlinici.

Specificul activităţii din cabinetele medicale individuale (medici de familie sau medici specialişti) face ca aplicaţiile medicale destinate acestui segment sa fie axate în principal pe evidenţa pacienţilor şi rezolvarea cerinţelor legislative asociate consultaţiilor acestora. Un alt aspect specific acestui gen de aplicaţii îl constituie costurile scazute de instalare şi exploatare, aplicaţiile fiind create să ruleze optim chiar şi pe sisteme hardware mai vechi sau mai putin performante.

In cazul sectiior de radiologie putem oferi solutii la cheie pentru:

  • PACS
  • RIS
  • DICOM Printer
  • DICOM Robot writer
  • MWL Server

Toate aceste solutii sunt integrate cu aplicatiile de cabinete, spital, policlinici.